Spina Bifida

Ang spina bifida ay isang uri ng neural tube defect (NTD). Ang kahulugan ng termino ay ay lamat sa gulugod o cleft spine, o hindi ganap na pagsara ng gulugod. Ang pinakaseryosong uri ng spina bifida ay kinabibilangan ng paghina ng kalamnan o pagkaparalisis ng baba ng lugar ng lamat, pagkawala ng pakiramdam sa baba ng lugar ng lamat, at pagkawala ng kontrol ng pagdumi at pag-ihi.

Karaniwan, may 3 uri ng spina bifida (mula sa pinakamahinay hanggang sa pinakamalubha):

1. Spina bifida occulta: Ang pagbuka sa isa o higit pang bertebra (buto) ng gulugod na walang halatang pinsala sa gulugod.

2. Meningocele: Ang mga meninges o ang depensang pantakip sa paligid ng gulugod ang siyang tumutulak palabas sa lagusan sa mga bertebra sa isang supot na tinatawag na meningocele. Nananatiling buo pa ang gulugod at ito ay maaaring maiayos na nakapagdudulot lamang ng napakaliit kundi man walang ganap na sira sa pagdaraanan ng nerbiyo.

3. Myelomeningocele: Ito ang pinakadelikadong uri ng spina bifida kung saan ang bahagi ng gulugod mismo ay nakausli sa likod. Sa ilang mga kaso na ang mga supot ay nababalutan ng balat, sa iba naman, ang mga nerbiyo at tisyu ang siyang nakalabas.

Humigit-kumulang may 40% ng mga Amerikano ang mayroong spina bifida occulta, subalit sa liit ng kanilang nararamdaman o sa ibang pagkakataon ay talagang walang sintomas, kakaunti lamang sa kanila ang nakakaalam na mayroon sila ng ganitong uri ng depekto.

Ang dalawang klase ng spina bifida, na tinatawag na meningocele at myelomeningocele ay kinikilala bilang spina bifida manifesta at nakikita sa humigit-kumulang na isa sa loob ng isang libong panganganak.

Ang pinakakaraniwang epekto ng myelomeningocele ay ang pag-ipon ng tubig sa utak (isang kundisyong kilala sa tawag na hydrocephalus). Ang malaking porsiyento ng mga batang ipinanganak na mayroong myelomeningocele ay mayroong hydrocephalus na mapipigil lamang ng isang operasyon na tinatawag na shunting. Inaalis nito ang mga naipong tubig sa utak at pinaliliit ang panganib ng pinsala sa utak, seizure o pagkabulag. Ang hydrocephalus ay maaaring mangyari kahit walang spina bifida, subalit ang dalawang kondisyon ay kadalasang nangyayari nang sabay.

Ang mga halimbawa ng ikalawang kundisyon na sinasamahan ng spina bifida ay latex allergy, tendonitis, sobrang katabaan, pagkasira sa balat, kapansanan hinggil sa bituka, pagkahina ng dunong, pagkamit at pananatili ng paggalaw, depresyon, at mga isyung sosyal at seksuwal.

Sa ilang mga kaso, ang mga batang may spina bifida na mayroon ding kasaysayan ng hydrocephalus ay nakararanas ng problema sa kanilang pag-aaral. Maaaring may kahirapan sa pakikinig, pagpapahiwatig at pang-unawa sa salita, at kahirapan sa pagbabasa at abilidad sa matematika. Ang agapang tulong sa mga batang may problema sa kanilang kakayahang matuto ay nakatutulong nang malaki upang maihanda sila sa eskwelahan.

Bagaman karaniwan na ang kaso ng spina bifida, hanggang kamakailan lang ang mga batang ipinanganak na may myelomeningocele ay namamatay kaagad pagkatapos mapanganak. Ngayon na maaari nang operahan upang paagusin ang tubig sa gulugod at protektahan ang mga bata laban sa hydrocephalus sa unang 48 oras ng kanilang buhay, ang mga batang may myelomeningocele ay karaniwang nabubuhay. Ganumpaman, kadalasan ay kinakailangan nila ng ilang ulit na operasyon sa kabuuan ng kanilang pagkabata.

Ang spina bifida ay karaniwang namumukod na kaso ng depekto sa panganganak. Kahit na naniniwala ang mga siyentipiko na ang sanhi nito at ng ibang neural tube defects ay ang sabay na epekto ng henetika at kapaligiran, 95% ng mga sanggol na mayroong spina bifida ay ipinanganganak sa mga magulang na wala ganitong klaseng karamdaman sa kanilang pamilya. Habang ang spina bifida ay nakikita sa ibang pamilya, wala naman itong sinusundang disenyo na ito nga ay namamana.

Ang mga babaing mayroon nang talamak na problema sa kalusugan kabilang na ang may mga diabitis at pasumpong-sumpong na kapansanan of seizures (na ginagamot sa pamamagitan ng mga gamot panlaban sa kombulsyon) ay may mataas na posibilidad ng panganib (mahigit-kumulang na 1/100) na magkaroon ng anak na mayroong spina bifida.

Ang mga depekto at kapansanan sa panganganak ay nangyayari sa kahit anong pamilya. Maraming bagay ang nakakaapekto sa pagbubuntis, tulad ng henetika ng pamilya, at mga bagay na nararanasan ng mga babae sa panahon ng pagbubuntis. Ang mga bagong pananaliksik ay nagpapakita na ang folic acid ay isang bagay na nagpapaliit ng panganib na magkaroon ng sanggol na may NTD. Ang paggamit ng folic acid bago at sa unang bahagi ng pagkabuntis ay nakapagpapababa ng panganib ng spina bifida at iba pang mga neural tube defects.

Pinagkuhanan ng mga materyal: Spina Bifida Associations of America, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, March of Dimes Birth Defects Foundation.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.