Join us for the 1st Annual SCI Investor Symposium

Connect

Webcast: Naa-access na pagbiyahe sa himpapawid

Pagbiyahe sa Himpapawid para sa mga Gumagamit ng Wheelchair

Ang pagbiyahe sa himpapawid ay nagbubukas ng mga bagong patutunguhan at pagkakataon sa mga manlalakbay anuman ang kakayahan. Bago kumuha ng biyahe, dapat na maunawaan ng mga gumagamit ng wheelchair kung ano ang dapat asahan sa karanasan at kung paano magplano para sa ilan sa mga hamon sa kakayahang mag-access.

Isinasang-alang ng webinar na ito ang karanasan sa pagba-biyahe sa himpapawid mula sa pag-book hanggang sa pag-angkin ng bagahe, pagsagot sa mga katanungan tungkol sa kailangang tulong sa paggamit ng wheelchair sa paliparan, pagbabyahe gamit ang isang personal na wheelchair, paggamit ng banyo habang lumilipad at marami pa.

Si John Morris ay isa sa pinakamahalagang dalubhasa sa larangan ng naa-access na pagba-biyahe, na kumukuha mula sa kanyang karanasan na halos isang milyong milyang inilipad bilang isang gumagamit ng wheelchair at triple amputee or tatlong beses na naputalan.

Tinuturuan niya ang mga taong may kapansanan sa pamamagitan ng kanyang naa-access sa website ng pagbabyahe sa WheelchairTravel.org at nagpapayo sa mga kompanya sa pamamagitan ng kanyang pagkonsulta, Accessible Development Group. Nakilala sa paglalakbay sa buong mundo gamit ang isang kamay, isang pasaporte at ang kanyang power wheelchair, siya ay naging isang malakas na tagapagtaguyod para sa kakayahang mag-access at isama ito sa loob ng industriya ng pagbabyahe. Si John ay isang naa-access na pinuno ng pag-iisip sa pagbabyahe na nagbabahagi ng isang pangitain para sa isang bukas na mundo para sa mga tagabigay ng pagbiyahe at pamayanan sa kabuuan.

Naitala nang live Marso 2019