Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Functional electrical stimulation

Ano ang functional electrical stimulation?

Ang functional electrical stimulation (FES) ay naghahatid ng mababang antas na mga electrical pulse sa mga paralisadong kalamnan para mapanumbalik o mapahusay ang kakayahan ng mga ito.

Karaniwang ginagamit ang FES sa pag-eehersisyo, gayundin sa pagtulong sa paghinga, pagkapit, paglipat, pagtayo at paglakad. Pwede rin itong humantong sa mas mahusay na kakayahan sa pag-ihi at pagdumi. May ebidensya na maaaring mabawasan ng FES ang dalas ng pagkakaroon ng pressure sores at mga impeksyon sa daanan ng ihi.

Ang kasabikang pumapaligid sa teknolohiyang FES ay nagsimula noong 1983 noong si Nan Davis, isang paraplegic na estudyante sa Wright State University, ay tumayo mula sa kaniyang wheelchair at “naglakad” upang kunin ang kaniyang diploma. Powered siya ng isang FES system at naging inspirasyon ito ng isang palabas sa TV na pinamagatang “First Steps.”

Hindi nagtagal, ang teknolohiya ng Write State ay nakilala sa merkado sa anyo ng isang nakapirmi o stationary na bisikleta na tinawag na Regys, kung saan pinepedal ng mga gumagamit ang bisikleta gamit ang mga kalamnan ng binti na sini-stimulate ng FES. Agad na napansin ng mga tagapagsaliksik na ang ganitong uri ng FES ay nagdudulot ng totoong aerobic na ehersisyo sa mga taong hindi nakakagalaw nang mag-isa, at pinalakas nito ang kakayahan ng puso at ng baga kaya mas napapagbuti ang lakas at sirkulasyon, nakakabuo ng bigat ng kalamnan, kahit na sa mga taong may mataas na quadriplegia.

May ilang panganib na kaugnay ng FES. Posible ang mabalian ng buto dahil sa kawalan ng mineral density ng buto. At, pwedeng makapagpasimula ang FES na autonomic dysreflexia sa mas mataas na antas na mga pinsala. Ang mga taong may matinding spasticity, mga contracture, o osteoporosis ay hindi magagandang kandidato.

Mga FES bike

Pinapayagan ng mga FES bike ang mga taong may kaunti o walang kusang paggalaw ng binti na pumedal sa isang nakapirming bisikletang pambinti na tinatawag na ergometer. Dahil pinapagana ito ng computer, may tina-transmit na mababang antas na electrical pulse sa pamamagitan ng surface electrodes tungo sa mga kalamnan ng binti. Nagdudulot ito ng magkakatugmang kontraksyon pati na ang pagpedal.

Ang unang hakbang ay ang pumili ng bike na maganda ang makina. Naa-upgrade ang lahat ng electronics mula sa mga tagagawa. Ang bawat bike ay may naka-set up na program cartridge para sa mga espesipikong pangangailangan ng bawat sumasakay, pati na rin ang oras ng pagtakbo, resistensya, atbp. Kailangan ng reseta ng doktor para magkaroon ng cartridge. Para sa mga dahilang pangkaligtasan, hindi inirerekomenda ang paggamit ng ng mga sumasakay ng FES bike ng cartridge ng iba.

Dito sa Amerika, may ilang kompanyang kasalukuyang gumagawa ng mga bike. Ang Therapeutic Alliances, Inc., isa sa pinakaunang tagagawa, ay ang gumagawa ng Ergys 3.

Ang RT300 cycle na gawa ng Restorative Therapies ay mura, madalang iangkop, madaling gamitin at sinusuportahan ng mahigit isang dekada ng karanasan at matagumpay na mga resulta. Ginagamit ang T300 cycle sa mga nangungunang klinika sa buong mundo pati na rin sa lahat ng dako ng NeuroRecovery Network, at ng mga nasa hustong gulang at mga bata, sa ginhawa ng sarili nilang mga tahanan. Nakakaapekto ang kahinaan ng kalamnan at paralysis sa maraming pangkat ng kalamnan. Ang RT300 ay nag-aalok ng hanggang 12 channel ng FES para sa mga braso, binti at katawan (trunk) para sa isa o dalawang bahagi ng iyong katawan. Kung mayroon kang pakiramdam, ang RT300 ay ang natatanging FES cycle na makakapaggarantiya ng ginhawa at pinakamainam na pagtugon ng kalamnan. Ang RT300 ay may nakabinbing patente para sa sistema ng pamamahala sa paninigas upang makatulong na mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng paghilab para sa mainam at tuloy-tuloy na sesyon ng pagbibisikleta. At, ang Restorative Therapies lang ang nagtalaga ng dedikadong pangkat ng mga bihasang espesyalista sa reimbursement, at libre ang serbisyong ito.

Ang MyoCycle Home ay isang FES bike na dinisenyo para magamit sa bahay. Ito ang pinakamura, pinakamadaling gamitin na FES bike na nagawa, at binibigyan nito ng lakas ang mga taong mahihina ang kalamnan o paralisado upang matanggap ang pinakamagandang workout na posible, nang hindi na kailangang umalis sa bahay. Kontrolin ang iyong kalusugan gamit ang MyoCycle Home.

Ngunit, hindi mura ang mga FES bike — nasa mga $15,000 ito. Kailangan pang kumbinsihin ng mga tagagawa ang Medicare na bayaran ang mga aparato. Ang ilang pribadong kompanya ng isurance ay nagbigay ng reimbursement (ibinalik ang pera) para sa mga ito, ngunit marami sa mga tao ang nagsasagawa ng mga FES na ehersisyo sa mga pangmaramihang lugar na gaya ng mga health club at mga rehab clinic.

FES para sa pag-ihi o pagdumi

Ang mga sacral stimulator ay mga na-implant na FES system para sa on-demand na kontrol ng paralisadong pantog at bituka. Ang karamihan sa mga ito ay na-implant sa Europa. Ang stimulator, na tinatawag na Finetech-Brindley na aparato, ay may magandang reputasyon sa pagpapahusay ng kontrol sa pag-ihi at pagdumi sa karamihan sa mga gumagamit nito.

Noong 1999, isang kompanyang tinatawag na NeuroControl ang nagbigay ng lisensya sa Brindley system at nakakuha ng pag-aapruba ng FDA bilang ang Vocare system. Mas kamakailan, isang kompanyang tinatawag na NDI Medical ang nakatanggap ng mga karapatan sa pagbebenta ng Vocare sa Amerika.

Itaas na bahagi ng biyas

Mga 15 taon na nakakaraan, inaprubahan din ng FDA ang isang FES implant system para mapanumbalik ang kaunting kakayahan ng kamay at braso para sa mga quadriplegic. Naging maganda ang pagkakatanggap sa FreeHand system at ang mga taong namumuhay nang may paralysis ay nagkaroon ng makabuluhang kakayahan sa paghawak, pagsusulat, pagkain, paggamit ng computer, atbp. Sa kasamaang-palad, itinigil ng NeuroControl ang pagbebenta ng produktong ito.

Paglalakad

May ibinebentang aparatong tinatawag na Parastep na aprubado ng FDA para sa ilang paraplegic (T4 hanggang T12) para masuportahan ang paghakbang. Ang Parastep, na naaprubahan ng Medicare para ma-reimburse, ay tumutulong sa paghakbang sa pamamagitan ng pagpapainit sa mga kalamnan ng binti at gumagamit ng walker na nasa harap ang gulong na may control pad. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Sigmedics, Inc.

Ang hinaharap

Komunikasyon sa pamamagitan ng brainwave: ito ang susunod na malayong paglundag sa neuroprosthetics at malapit na itong dumating. Sa mga klinikal na pagsubok, nakokontrol na ng mga tao ang mga cursor ng computer at nabubuksan na ang email sa pamamagitan lang ng kanilang mga iniisip. Tumpak na napapagalaw ng mga unggoy ang mga robotic na braso gamit lang ang brainwaves.

Ang BrainGate ay isang imbestigasyonal na brain implant system mula sa isang biotech na kompanyang tinatawag na Cyberkinetics na naglalagay ng computer chip sa utak, at sinusubaybayan nito ang aktibidad ng utak at isinasalin ang intensyon ng gumagamit sa mga utos ng computer.

Mga Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon

Kung naghahanap ka ng karagdagang impormasyon ukol sa pag-eehersisyo o kung may partikular kang tanong, ang aming Information Specialists  ay makakausap sa mga araw ng may pasok, Lunes- Biyernes, toll-free 800-539-7309 mula 9am hanggang 5pm ET.

Bilang karagdagan, ang Reeve Foundation ay nagpapanatili ng isang sheet sheet sa mga bisikleta ng FES na may karagdagang mga mapagkukunan ng impormasyon at tulong mula sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon at tulong ng Reeve Foundation.

Hinihikayat din namin kayo na makipag-ugnay sa ibang mga samahang nagdadalubhasa sa mga therapies ng FES, kabilang ang:

  • Cleveland FES Center na nag-aalok ng FES Resource Guide na nilikha kasama ang PVA sa iba’t ibang mga pang-internasyonal na programa na nakikipag-usap sa pagsasaliksik at paghahatid ng FES.