Join us for the 1st Annual SCI Investor Symposium

Connect

Webcast: Du lịch hàng không dễ tiếp cận

Du Lịch Hàng Không đối với Người Dùng Xe Lăn

Du lịch hàng không mở ra những điểm đến và cơ hội mới cho du khách thuộc mọi khả năng. Trước khi đi máy bay, người dùng xe lăn nên hiểu trải nghiệm này sẽ đòi hỏi những gì và cách lập kế hoạch cho một số thách thức về khả năng tiếp cận.

Hội thảo trực tuyến này xem xét trải nghiệm du lịch bằng đường hàng không từ đặt vé đến nhận hành lý, trả lời các câu hỏi về việc hỗ trợ xe lăn trong sân bay, đi du lịch với xe lăn cá nhân, sử dụng nhà vệ sinh trong suốt chuyến bay và hơn thế nữa.

John Morris là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực du lịch có thể tiếp cận, rút ra từ kinh nghiệm của ông trong gần một triệu dặm bay với tư cách một người sử dụng xe lăn và bị cụt ba chi.

Ông giáo dục người khuyết tật thông qua trang web du lịch dễ tiếp cận của mình WheelchairTravel.org và tư vấn cho các công ty thông qua văn phòng tư vấn Nhóm Phát Triển Khả Năng Tiếp Cận của ông. Được biết đến với việc đi khắp thế giới với một tay, hộ chiếu và chiếc xe lăn điện của mình, ông đã trở thành một người ủng hộ mạnh mẽ cho khả năng tiếp cận và hòa nhập trong ngành công nghiệp du lịch. John là một nhà lãnh đạo tư duy du lịch dễ tiếp cận, chia sẻ tầm nhìn về một thế giới mở với cả các nhà cung cấp dịch vụ du lịch và cộng đồng nói chung.

Được ghi hình trực tiếp vào tháng 3 năm 2019