Libreng impormasyon at suporta

Ang aming libreng komprehensibong gabay ay isang mahalagang tool para sa lahat ng namumuhay o naapektuhan ng paralysis.

Maaari ninyong i-download ang mga kopya sa inyong telepono, tablet, e-reader, o computer. Ang Paralysis Resource Guide ikatlong edisyon ay kasalukuyang available sa print - sa wikang Ingles.

I-download ang Paralysis Resource Guide

PDF (8.9 MB)

Compatible sa Nook devices.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.