Join us for the 1st Annual SCI Investor Symposium

Connect

Mga Booklet o librito na Nagbibigay Impormasyon

Libreng mga pang-edukasyon na materyal

Ang aming mga booklet o librito na nagbibigay ng edukasyo ay mayroong masusing pagsusuri sa mga pangunahing paksa ng interes sa paralysis. Mahahanap ang pinakahuling impormasyon at mapagkukuhanan ng impormasyon at tulong tungkol sa balat, bladder (pantog), spasticity (paninigas), pag-transisyon sa bagay, at sekswal na kalusugan bukod sa marami pang iba.

Ang mga booklet o librito ay mayroon bilang pdf download. Mangyari lang makipag-ugnayan sa Information Specialist Team para maka-order ng ilbreng naka-print na kopya.

I-download ang Mga Booklet o librito na Nagbibigay Impormasyon