Join us on Saturday, June 3 for the 13th annual A Walk to Believe

Connect

Gabay sa mapagkukunan ng may paralysis

Libreng impormasyon at suporta

Ang aming libreng komprehensibong gabay ay isang mahalagang tool para sa lahat ng namumuhay o naapektuhan ng paralysis.

Maaari ninyong i-download ang mga kopya sa inyong telepono, tablet, e-reader, o computer. Ang Paralysis Resource Guide ikatlong edisyon ay kasalukuyang available sa print – sa wikang Ingles.

I-download ang Paralysis Resource Guide

PDF (8.9 MB)

Compatible sa Nook devices.