Join us for the 1st Annual SCI Investor Symposium

Connect

Tungkol sa Amin

Ang Pag-aalaga Ngayon. Lunas para Bukas.

Kami ay nagsisikap na mabigyang lunas ang spinal cord injury sa pamamagitan ng pagpapasulong sa makabagong pananaliksik at pagpapahusay sa kalidad ng buhay para sa mga indibidwal at pamilya na naapektuhan ng paralysis. Maraming mga paraan para makakuha ng suporta, maging bahagi at makapag-donate para suportahan ang misyon ng Reeve Foundation.

Ang aming saligang paniniwala

  • Kami ay naniniwala sa pagbibigay lakas doon sa mga naapektuhan ng paralysis gamit ang lubos na kaalaman, mga pinagkukuhanan ng impormasyon at tulong, at suporta.
  • Kami ay naniniwala sa lakas ng “kami” at hindi lamang “ako.” Kami ay naniniwala na hindi kayo dapat nag-iisa.
  • Kami ay naniniwala sa mga lunas na nagpapagaling at nagpapahusay sa “mga mabuting pamumuhay.”
  • Kami ay naniniwala na ang bawat kuwento ay bukod tangi, at we invite you to share yours.
  • Kami ay naniniwala na ang mga taong may paralysis ay may karapatan na mabuhay ng may dignidad.
  • Kami ay naniniwala sa iba’t ibang mga pananaliksik na sama-sama at may responsibildad na ginagawa ng walang hadlang.

Christopher at Dana Reeve

Dana and Christopher Reeve

Napakarami ng ating mga pangarap sa una na parang imposible, pagkatapos ay tila hindi ito posible, at tsaka, kapag e-summon natin ang ating kagustuhan at kalooban, at sa paglaon ay nagiging hindi na mapipigilan

– Christopher Reeve

> Christopher Reeve

> Dana Reeve

> Kasaysayan ng Reeve Foundation