Act Now: Ask your Representative to support the PRC!

Connect

Mga Fact Sheet

Mga Fact Sheet

Ang aming Question-and-Answer fact sheets ay kinabibilangan ng impormasyon sa kahalagahan at nauugnay na mga paksa sa paralysis mula sa kalusugan hanggang sa pagdurusa sa paralysis.

Ang mga fact sheet ay available bilang isang pdf download. Mangyaring makipag-ugnayan sa Information Specialist Team para maka-order ng isang libreng naka-print na kopya.