Saklaw para sa mga indibidwal na namumuhay nang may paralysis

Kasama sa tatalakaying paksa:

  • Pangkalahatang-ideya ng Kwalipikasyon at Pagpapa-enroll sa Medicare
  • Mga Katotohanan at Kathang-isip sa Coverage
  • Mga Benepisyo ng Pangangalaga sa Bahay at Therapy Caps
  • Mga Apela


Mga Presenter ng Sentro para sa Adbokasiya sa Medicare:
Judy Stein, Executive Director, Attorney
Kathy Holt, Associate Director, Attorney

Naitala noong Mayo 3, 2017

Download the Powerpoint presentation.
Download the fact sheet on Medicare.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.