Join us on Saturday, June 3 for the 13th annual A Walk to Believe

Connect

Webcast: Pag-navigate sa mga apela sa insurance

Mga apela sa health insurance

Malaman ang tungkol sa proseso ng pag-aapela sa health insurance, mga tip para sa matagumpay na pag-aapela, at mga mapagkukunan ng impormasyon para matulungan kang ma-navigate ang proseso.

Kung namumuhay ka nang may paralysis, nauunawaan mo ang mahalagang papel na ginagampanan ng health insurance upang matiyak ang pagkakaroon ng access sa pangangalaga. Sa kasamaang-palad, kahit na mayroon kang insurance, maaari kang humarap sa sitwasyon kung saan tatanggihang bayaran ng insurer mo ang mga provider ng pangkalusugang pangangalaga, mga serbisyo, mga kagamitan at/o mga gamot na kailangan mo.

At kahit na may karapatan kang iapela ang pasya ng isang insurer na hindi magbayad, maaaring maging kalito-lito, nakakadismaya at matagal ang proseso ng pag-aapela para sa pag-aangkin o claims.

Mabuti na lang at hindi mo kailangang gawin ito nang mag-isa.

Mga tip para sa matagumpay na pag-aapela

Naitala mula sa isang live na broadcast noong Marso 26, 2014.