Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Webinar: Introduksyon sa Medicare

Saklaw para sa mga indibidwal na namumuhay nang may paralysis

Kasama sa tatalakaying paksa:

  • Pangkalahatang-ideya ng Kwalipikasyon at Pagpapa-enroll sa Medicare
  • Mga Katotohanan at Kathang-isip sa Coverage
  • Mga Benepisyo ng Pangangalaga sa Bahay at Therapy Caps
  • Mga ApelaMga Presenter ng Sentro para sa Adbokasiya sa Medicare:
Judy Stein, Executive Director, Attorney
Kathy Holt, Associate Director, Attorney

Naitala noong Mayo 3, 2017

Download the Powerpoint presentation.
Download the fact sheet on Medicare.