>Autonomic dysreflexia

Ang susi dito ay alamin ang inyong baseline na blood pressure, mga trigger, at mga sintomas.

>Bladder Management (Pamamahala sa Pantog)

Unawain kung paano nakaka-apekto ang paralysis sa pamamahala ng bladder (pantog) at kalusugan.

>Deep vein thrombosis

Ang DVT ay isang blood clot na nabubuo sa isang vein sa kaloob-looban ng katawan.

>Depression

Ang depression ay maaaring humantong sa iba't ibang mga emosyonal at pisikal na problema.

>Kalusugan sa paghinga

Mag-navigate sa epekto ng paralysis sa respiratory system.

>Kalusugang sekswal

Ang pag-unawa sa kung paano nakakaapekto ang paralysis sa iyong karanasang sekswal ay isang mahalagang pag-aalala pagkatapos ng isang pinsala.

>Nutrisyon

Ang isang pangunahing bahagi ng makabuluhan at malusog na pamumuhay ay ang pagpapanatili ng wastong nutrisyon.

>Pag-aalaga sa balat

Ang limitadong pagkilos kasama ng huminang pandamdam ay maaaring humantong sa mga pressure sore.

>Pag-aalaga sa upper extremity

May pananakit sa braso, balikat o pulso? Kung kayo ay nagtutulak ng wheelchair, hindi kayo nag-iisa.

>Pamamahala ng bowel

Ang paralysis ay nakakagambala sa bowel system, na nagdudulot ng iba't ibang mga komplikasyon.

>Pananakit

Ang pananakit ay isang senyales na mapapasimulan sa nervous system na maaaring nakakapanghina.

>Pananatiling aktibo

Pananatiling aktibo

>lamotrigine

Isang nakakamatay na kondisyon na mula sa pagtugon ng katawan sa isang impeksyon.

>Spasticity

Iba-iba mula sa banayad na paninigas ng muscle hanggang sa matindi, hindi makontrol na pagkilos ng mga binti.

>Webcast: Mga bali sa buto

Ang personal na karanasan ng Candace Cable sa paralysis at mga bali sa buto.

>Webcast: Mga komplikasyon

Pinag-uusapan ni Nurse Linda kung paano manatiling mabuti ang kalusugan habang pinamamahalaan ang mga sekundaryong komplikasyon.

>Webcast: SCI at pagtanda

Tinatalakay ni Nurse Linda ang mga isyu hinggil sa pagtanda at spinal cord injury.

>Webcast: SCI at pamamaga

Tinatalakay ni Nurse Linda kung paano pamahalaan ang pamamaga sa mga kamay at paa.