Click here to support our 2023 Team Reeve TCS New York City Marathon participants.

Connect

Webcast: SCI at pamamaga

SCI at pamamaga

Tinatalakay ni Nars Linda ang SCI at pamamaga sa mga kamay at paa pati na rin ang iba pang mga paksa na nauugnay sa paralysis at pangangalaga sa kalusugan.

Naitala mula sa isang live na broadcast noong Hulyo 29, 2015.

Tungkol kay Nars Linda

Si Linda Schultz, PhD, CRRN aka “Ask Nurse Linda” ay naging isang pinuno at tagapagbigay ng rehabilitasyon nursing sa loob ng higit sa 30 taon, at kaibigan ng Christopher & Dana Reeve Foundation sa halos 20 taon. Pagkalipas ng ma-paralyze si Christopher, si Schultz ay nagtrabaho ng kalapit at kasama niya sa kanyang paggaling – ito ay isang espesyal na oras para kay Nars Linda, sapagkat nagkaroon siya ng pagkakataon na panoorin si Christopher na umunlad patungo sa isang natatanging biniyayaang tagapagtaguyod para sa mga taong nabubuhay na may paralysis. Ngayon, si Schultz ay Associate Professor sa Catherine McAuley School of Nursing sa St. Louis, Missouri, at pinanatili niya ang kanyang ugnayan sa Reeve Foundation, at nag-aambag sa mga booklet o librito ng mahahalagang paksa tulad ng DVT, sepsis, at pangangalaga sa balat.

Bilang tagapamagitan sa ating talakayang Ask a Nurse, nakatuon siya sa pagbibigay ng payo sa pagganap, nagbibigay ng “paano” ipagsasama-sama ang iba’t ibang pagpapabuti sa pangangalaga ng kalusugan sa pang-araw-araw na buhay at pagsagot sa iyong mga katanungan.