Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Depresyon

Pag-unawa sa depresyon

Ang depresyon ay isang seryosong sakit na medikal na nasasangkot ang utak. Ito ay higit pa sa pakiramdam ng pagkalumbay o pagkalungkot sa loob ng ilang araw.

Kung ikaw ay isa sa higit sa 20 milyong mga tao sa Estados Unidos na may depresyon, ang damdamin ay hindi nawawala. Patuloy ang mga ito at nakakagambala sa pang-araw-araw na buhay.

Tinutukoy ng Mayo Clinic ang depresyon bilang isang mood disorder na nagsasanhi sa paulit-ulit na pakiramdam ng kalungkutan at pagkawala ng interes. Tinatawag din ito na pangunahing depressive disorder o clinical depression, ito ay nakakaapekto sa iyong nararamdaman, iniisip at kinikilos at maaaring humantong sa iba’t ibang mga emosyonal at pisikal na problema.

Karaniwan ang depresyon sa mga taong na-paralize. Habang humigit-kumulang 10 porsyento ng populasyon na walang kapansanan sa Estados Unidos ang sinasabi na may katamtaman o matinding depresyon, ipinapakita ng pananaliksik na humigit-kumulang 20 hanggang 30 porsyento ng mga taong may mga pangmatagalang kapansanan ay namumuhay na may depression. Sa kabutihang palad, ang karamihan sa mga klase ng depresyon ay maaaring magamot.

Ang epekto ng depresyon

Ang depresyon ay isang lehitimong kondisyon sa kalusugan na nakakaapekto sa isang tao sa maraming paraan. Nasasangkot dito ang mga pangunahing pagbabago sa mood, sa pananaw, sa ambisyon, sa paglutas ng problema, sa antas ng aktibidad at sa mga proseso ng katawan (pagtulog, enerhiya at gana sa pagkain).

Ang depresyon ay nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan at mabuting pangangatawan. Ang mga taong may kapansanan na mayroong depression ay maaaring hindi alagaan ang kanilang sarili. Maaaring hindi sila umiinom ng sapat na tubig, nangangalaga ng kanilang balat, o pinamamahalaan ang kanilang diyeta.

Maaari nitong baguhin ang social world. Ang mga kaibigan at pamilya ay walang kamalayan at maaaring hindi makilala ang mga palatandaan ng depresyon. Ang mga taong nabubuhay na may depresyon ay nagpupumilit makahanap ng kasiyahan, tagumpay, o kahulugan.

Ang mga saloobin ng pagpapakamatay ay madalas na nangyayari kapag ang mga bagay ay nagmumukhang walang pag-asa. Halimbawa, sa spinal cord injury, ang panganib ng pagpapakamatay ay pinakamataas sa unang limang taon pagkatapos ng pinsala kapag ang tao ay humaharap sa kanilang bagong mundo

Ang iba pang mga peligrosong kadahilanan na maaaring magpalitaw ng mga pag-iisip o pagkilos ng pagpapakamatay ay substance abuse, kawalan ng network ng suporta, access sa mga nakamamatay na paraan, o isang nakaraang pagtatangka sa pagpapakamatay. Ang mga taong sumubok na magpakamatay ay malamang na susubok muli.

Ang pinakamahalagang mga kadahilanan para makaiwas sa pagpapakamatay ay ang maagang pagtuklas ng depresyon, ang paggamit ng tamang paggamot, at ang kasanayan sa paglutas ng problema.

Maraming kadahilanan ang nag-aambag sa depresyon. Maaaring kabilang dito ang mga epekto ng kapansanan tulad ng sakit, pagkapagod, pagbabago ng imahe sa katawan, kahihiyan, at pagkawala ng kalayaan.

Ang iba pang mga kaganapan sa buhay, tulad ng diborsyo, pagkawala ng isang mahal sa buhay, pagkatanggal sa trabaho o mga problema sa pananalapi ay maaari ring humantong o magpalala ng depresyon.

Masarap mabuhay, sa kabila ng kung ano mang panghuhusga galing sa mga propesyonal sa kalusugan. Ayon sa isang survey sa Colorado, 86 porsyento ng mataas na antas na quadriplegics ang nag-rate ng kalidad ng kanilang buhay bilang katamtaman o mas mahusay kaysa sa katamtaman, habang 17 porsyento lamang ng kanilang mga doctor sa ER, mangangalaga, at teknisyan ang naisip na makakaranas sila ng katamtaman o mas mabuting kalidad ng buhay pagkatapos nagtamo ng spinal cord injury.

Paggagamot

Mayroong mga mabisang paraan upang matulungan ang mga tao na makayanan ang stress ng paralysis. Ang depresyon ay lubos na magagamot gamit ang psychotherapy, pharmacotherapy (antidepressants), o kombinasyon ng dalawa.

Ang mga tricyclic na gamot (imipramine) ay madalas na mabisa para sa depresyon, ngunit maaaring magkaroon ng hindi kanais-nais na mga masamang epekto. Ang SSRIs (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) tulad ng Prozac ay may mas kaunting mga masamang epekto at kadalasang kasing bisa ng mga tricyclics. Gayunpaman, ang SSRIs ay maaaring magpalala ng spasticity sa ilang mga tao.

Kabilang sa mga pinakabagong antidepressant, ang venlafaxine (Effexor) ay katulad ng kemikal sa tricyclics at may mas kaunting mga masamang epekto. Sa teorya, maaari rin nitong mapawi ang ilang uri ng sakit na neurogenic, na malaking ambag sa depresyon. Sa katunayan, ang agresibong paggamot sa mga sumasakit ay mahalaga sa pag-iwas sa depresyon.

Kabilang sa mga may multiple sclerosis (MS), ang ilan ay nakakaranas ng pagbabago ng pakiramdam pati na rin ang hindi mapigilang pagtawa o pag-iyak (tinatawag na emotional lability). Ang mga ito ay resulta ng mga nasirang daanan ng mga emosyon ng utak.

Mahalaga para sa mga miyembro ng pamilya at tagapag-alaga na maunawaan at mapagtanto na ang mga taong nabubuhay ng may MS ay maaaring hindi laging kayang makontrol ang kanilang emosyon. Ang mga gamot na nagpapanatag ng mood tulad ng amitriptyline (Elavil) at valproic acid (Depakote) ay ginagamit upang gamutin ang mga pabago-bagong emosyon na ito. Mahalaga rin na kilalanin na ang depresyon ay pangkaraniwan sa MS – higit pa sa ibang kapantay na mga malalang sakit na nakakapinsala.

Reeve Health Minute: Depresyon

Mga Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano pinakamahusay na mapangasiwaan ang depresyon, mayroong mga information specialist bukas tuwing araw ng trabaho at pasok , Lunes hanggang Biyernes, libreng toll sa 800-539-7309 mula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon ET.

Bilang karagdagan, pinapanatili ng Reeve Foundation ang mga fact sheet sa depresyon at mga pinag-iisipan na may karagdagang mga mapagkukunan mula sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng Reeve Foundation. Check out our repository of fact sheets sa daan-daang mga paksa mula sa mga mapagkukunan ng estado hanggang sa pangalawang komplikasyon ng paralysis.

Kung ikaw ay nalulumbay, humingi ng tulong, kabilang ang propesyonal na pagpapayo o pag-abot upang suportahan ang mga pangkat at iba pang mga samahan:

Pinagmulan: Mayo Clinic