Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Lập kế hoạch tài chính

Cách sắp xếp tài chính của bạn

Các trường hợp như đột ngột bị đột quỵ, chấn thương tủy sống hoặc não có thể tàn phá cả về tinh thần và thể chất cũng như cả về mặt tài chính.

Lúc đầu, việc kiểm soát tương lai tài chính khá khó khăn đối với những người có thể phải bận tâm đến các vấn đề khuyết tật hàng ngày. Mặc dù không trường hợp nào giống trường hợp nào, song có một số bước cơ bản cần thực hiện để giảm bớt lo lắng về việc thanh toán hóa đơn và đủ khả năng chi trả thiết bị và chăm sóc cần thiết về sau này.

Hãy sắp xếp và yêu cầu giúp đỡ:

  • Trao đổi với hãng sở của bạn về các quyền lợi khuyết tật
  • Chuẩn bị các giấy tờ tài chính và pháp lý quan trọng
  • Ước tính chi phí y tế của bạn
  • Ưu tiên hóa đơn của bạn và lưu giữ tốt hồ sơ

Xem xét tất cả các nguồn tài trợ:

  • Điều này bao gồm chăm sóc y tế và thiết bị, bao gồm bảo hiểm y tế của bạn, trợ cấp VA, bảo hiểm ô tô, bồi thường cho người lao động, kiện cáo, v.v.

Duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm hiện tại của bạn:

  • Nếu bạn gián đoạn bảo hiểm trong hai tháng trở lên, bạn có thể bị từ chối bảo hiểm tối đa một năm trong chương trình theo nhóm tiếp theo của bạn.
  • COBRA cho phép tiếp tục bảo hiểm trong một số trường hợp: nếu bạn chấm dứt việc làm (tự nguyện hoặc không tự nguyện) vì những lý do khác ngoài hành vi sai trái trắng trợn; hoặc giờ làm việc của bạn giảm xuống đến mức bạn không còn đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe của hãng sở.

Điều quan trọng không kém là phải hiểu An Sinh Xã Hội và các quyền lợi chăm sóc sức khỏe của liên bang, và tìm hiểu các quyền của bạn để bạn có thể biện hộ cho chúng.

Quỹ ủy thác nhu cầu đặc biệt

Nếu bạn nhận được một khoản thừa kế hoặc thanh toán, khoản này có thể làm giảm hoặc ngừng các khoản trợ cấp (ví dụ: Medicare, Lợi Tức An Sinh Phụ Trội (SSI), hoặc trợ cấp VA) được chi trả dựa trên nhu cầu tài chính của bạn.*

Theo kế hoạch, một người khuyết tật có thể nhận được một khoản thừa kế sẽ bổ sung cho trợ cấp của chính phủ nhưng không thay thế trợ cấp của chính phủ.

Một công cụ tài chính được gọi là quỹ ủy thác nhu cầu đặc biệt có thể được thiết lập để cung cấp tiền cho các vật dụng phục vụ chất lượng cuộc sống không được bao trả ở nơi khác.

Quỹ ủy thác đôi khi được tài trợ bằng một khoản thanh toán tiền mặt ban đầu với các khoản tài trợ bổ sung được thêm vào ủy thác thông qua một khoản thanh toán có cấu trúc, khiến cho các khoản thanh toán được bảo đảm chuyển vào quỹ không thể hủy ngang. Các khoản thanh toán này được miễn thuế thu nhập liên bang và tiểu bang.

Quỹ ủy thác có thể giữ tiền mặt, cổ phiếu, tài sản cá nhân, bất động sản và/hoặc là người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ. Bạn cũng có thể sử dụng thu nhập của chính mình để thiết lập một loại ủy thác tương tự, được gọi là ủy thác giới hạn thu nhập, để đáp ứng giới hạn thu nhập của Medicaid.

Có những hạn chế đối với quyền lợi mà quỹ ủy thác có thể trả. Tiền được trả trực tiếp cho cá nhân từ quỹ ủy thác làm giảm tiền Lợi Tức An Sinh Phụ Trội (SSI). Thiết lập qũy ủy thác nhu cầu đặc biệt đòi hỏi lập kế hoạch cẩn thận. Hãy làm việc với một luật sư biết lập kế hoạch bất động sản và các quy tắc điều chỉnh các chương trình hỗ trợ mà bạn có thể đủ điều kiện ngay bây giờ hoặc trong tương lai.

*Lưu ý: Phúc lợi bồi thường SSDI và VA không dựa trên nhu cầu tài chính và không bị ảnh hưởng bởi khoản thừa kế hoặc chuyển gia tài.

Xin hỗ trợ từ mạng lưới của bạn

Bạn làm gì khi không có tiền bảo hiểm, không có chuyển gia tài, khoản thanh toán từ Medicaid không đủ mà nhu cầu thì rất lớn?

Chưa đến một nửa số người bị chấn thương tủy sống có bảo hiểm tại thời điểm chấn thương. Ngay cả khi có bảo hiểm, thì bảo hiểm thường bị hạn chế. Nhiều người tìm đến cộng đồng hoặc tổ chức dịch vụ của riêng họ (Kiwanis, Elks, v.v.) để được giúp đỡ.

Một tổ chức phi lợi nhuận có tên HelpHopeLive cung cấp một bộ khung chi tiết để gây quỹ tại địa phương. Vì chương trình này được Sở Thuế Vụ (IRS) phê duyệt, tất cả các khoản tiền gây quỹ đều được khấu trừ thuế cho các nhà tài trợ. Họ cũng giúp phối hợp các nỗ lực gây quỹ.

HelpHopeLive thu thập và quản lý các quỹ dưới danh nghĩa của người bị chấn thương tủy sống hoặc bất kỳ chấn thương lớn nào khác. Các khoản tiền quỹ được giải ngân khi cần thiết, với một số hạn chế.

Một số chi phí phải được thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp, bao gồm cả những chi phí sửa chữa nhà hoặc xe, thiết bị y tế lâu bền và các khoản đồng bảo hiểm. Một số chí phí không thể được thanh toán từ các quỹ này, bao gồm tiền thuê nhà, thế chấp, học phí, đồ điện tử hoặc vật dụng cá nhân hoặc thuế.

Các nguồn lực

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về lập kế hoạch tài chính hoặc có thắc mắc cụ thể thì bạn có thể liên hệ với các chuyên gia thông tin của chúng tôi, làm việc các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, gọi miễn phí theo số 800-539-7309 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ miền Đông (ET).