Join us for the 1st Annual SCI Investor Symposium

Connect

Tổng quan về các tùy chọn bảo hiểm

Medicare so với Medicaid

Bạn đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế từ Medicare nếu bạn hoặc vợ/chồng của bạn đã làm việc và đóng thuế ít nhất 10 năm, bạn ít nhất 65 tuổi và là công dân hoặc thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nếu bạn là một người trẻ tuổi hơn bị khuyết tật.

Điều quan trọng cần lưu ý là Medicare không giống như Medicaid, là một chương trình chung của liên bang và tiểu bang giúp chi trả chi phí y tế cho một số người có thu nhập thấp và nguồn lực hạn chế.

Medicaid là chương trình quốc gia duy nhất chi trả cho toàn bộ các dịch vụ cho phép nhiều người khuyết tật sống trong nhà và cộng đồng riêng của mình. Tuy nhiên, hầu hết các tiểu bang dành 70 phần trăm trở lên nguồn trợ cấp Medicaid của họ cho các viện dưỡng lão.

Các loại hợp đồng, tính đủ điều kiện và chi phí

Medicaid có các quy tắc tổng quát để xác định thu nhập và nguồn lực của một cá nhân. Ngoài ra, vì đây không phải là một chương trình liên bang thống nhất như Medicare, bảo hiểm và tính đủ điều kiện của Medicaid khác nhau tùy theo tiểu bang.

Để khuyến khích nhiều hơn các tiểu bang cung cấp Medicaid cho những người khuyết tật đang làm việc, Quốc Hội đã cho phép các tiểu bang mở rộng các chương trình Medicaid của họ thông qua việc “mua lại” Medicaid. Điều này cho phép người khuyết tật tiếp tục nhận các dịch vụ Medicaid ngay cả khi họ trở lại làm việc. Hầu hết các tiểu bang cho phép miễn trừ đối với một số hạn chế về tính đủ điều kiện.

Hợp đồng Medigap là các hợp đồng bảo hiểm bổ sung của Medicare được bán bởi các công ty bảo hiểm tư nhân để lấp các “khoảng trống” trong bảo hiểm của Chương Trình Medicare Nguyên Thủy, chẳng hạn như chi phí tự trả cho khoản đồng bảo hiểm Medicare và các khoản khấu trừ hoặc dịch vụ không được Medicare đài thọ. Các hợp đồng này có thể giảm chi phí tự trả nếu các chi phí đó vượt quá phí bảo hiểm hàng tháng của Medigap.

Medicare Phần A (bảo hiểm bệnh viện) được cung cấp khi bạn bước sang tuổi 65. Bạn không phải trả phí bảo hiểm nếu bạn đã nhận được trợ cấp hưu trí từ Sở An Sinh Xã Hội hoặc Ủy Ban Hưu Trí Đường Sắt và bạn hoặc vợ/chồng của bạn có việc làm chính phủ được Medicare đài thọ.

Hầu hết mọi người tự động nhận được Phần A khi họ bước sang tuổi 65. Nếu bạn (hoặc vợ/chồng của bạn) không đóng thuế Medicare khi bạn làm việc và bạn từ 65 tuổi trở lên, bạn vẫn có thể mua Phần A. Nếu bạn chưa sang tuổi 65, bạn có thể nhận Phần A mà không phải trả phí bảo hiểm sau khi nhận quyền lợi khuyết tật của Ủy Ban Hưu Trí Đường Sắt hoặc Sở An Sinh Xã Hội trong 24 tháng.

Medicare Phần B (bảo hiểm y tế) là một tùy chọn giúp chi trả cho các bác sĩ và các dịch vụ liên quan, chăm sóc ngoại trú và một số điều Phần A không bảo hiểm, ví dụ như vật lý trị liệu và trị liệu phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tại nhà khi cần thiết về mặt y tế.

Phí bảo hiểm Phần B là $105 mỗi tháng. Chi phí này có thể cao hơn đối với những người không chọn Phần B khi họ lần đầu tiên đủ điều kiện ở tuổi 65. Chi phí của Phần B có thể tăng 10 phần trăm cho mỗi giai đoạn 12 tháng khi bạn có thể đã có Phần B nhưng lại không đăng ký, trừ những trường hợp đặc biệt.

Những gì được bảo hiểm?

Điều quan trọng cần biết là Medicare không bảo hiểm mọi thứ và không trả toàn bộ chi phí cho hầu hết các dịch vụ hoặc vật tư được bảo hiểm. Trao đổi với bác sĩ của bạn để đảm bảo rằng bạn đang nhận được dịch vụ hoặc sự cung cấp đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn.

Chương Trình Medicare Nguyên Thủy thường thanh toán 80 phần trăm số tiền được phê duyệt đối với một số thiết bị y tế được phê duyệt. Hãy hỏi nhà cung cấp của bạn: “Bạn có chấp nhận bảo hiểm không?” Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền.

Medicare thanh toán cho một số chi phí chăm sóc sức khỏe tại nhà. Quyền lợi sẽ được cung cấp nếu mọi người đáp ứng bốn điều kiện:

  • Bác sĩ của họ nói rằng họ cần chăm sóc y tế tại nhà và lên kế hoạch cho việc chăm sóc đó.
  • Họ cần dịch vụ chăm sóc điều dưỡng có kỹ năng không liên tục, vật lý trị liệu, dịch vụ ngôn ngữ nói hoặc trị liệu phục hồi chức năng.
  • Họ phải ở trong nhà và cơ quan y tế tại nhà chăm sóc họ được Medicare chấp thuận.

Medicare không thanh toán cho các khoản sau:

  • Chăm sóc 24 giờ một ngày tại nhà
  • Tất cả các loại thuốc theo toa
  • Các bữa ăn được giao tận nhà
  • Dịch vụ nội trợ, ví dụ như mua sắm
  • Dọn dẹp và giặt ủi
  • Chăm sóc cá nhân được cung cấp bởi các phụ tá sức khỏe tại nhà như tắm rửa, đi vệ sinh hoặc mặc quần áo khi đây là dịch vụ chăm sóc cần thiết duy nhất

Tìm một tổ chức y tế tại nhà được Medicare phê duyệt bằng cách hỏi bác sĩ hoặc người lập kế hoạch xuất viện của bạn, sử dụng dịch vụ giới thiệu cộng đồng, hoặc tìm trong danh bạ điện thoại theo tên “chăm sóc tại nhà” hoặc “chăm sóc sức khỏe tại nhà.” Bạn có thể tự do lựa chọn bất kỳ tổ chức nào đáp ứng nhu cầu y tế của bạn.

Khoản đài thọ thuốc (Phần D)

Medicare Phần D là một chương trình trợ cấp cho thuốc theo toa. Phúc lợi thuốc không được cung cấp trong chương trình Medicare truyền thống. Thay vào đó, những người thụ hưởng phải ghi danh vào một trong nhiều chương trình Phần D được cung cấp bởi các công ty tư nhân.

Phúc lợi thuốc Medicare được cung cấp thông qua hai loại chương trình tư nhân: người thụ hưởng có thể tham gia Chương Trình Thuốc Theo Toa (PDP) chỉ dành cho khoản bảo hiểm thuốc hoặc họ có thể tham gia chương trình Medicare Advantage (MA) bảo hiểm thuốc theo toa (MA-PD). Có 34 vùng PDP và 26 vùng MA ở Hoa Kỳ.

Các chương trình thuốc kiểm soát chi phí thuốc thông qua một hệ thống các công thức phân bậc. Thuốc chi phí thấp hơn được chỉ định cho các bậc thấp hơn và do đó dễ kê đơn hơn.

Những người thụ hưởng đủ điều kiện kép, có cả Medicare và Medicaid, sẽ tự động được đăng ký vào Chương Trình Thuốc Theo Toa (PDP) trong khu vực của họ.

Thời gian đăng ký cho Phần D chỉ diễn ra trong vài tuần một năm (truy cập www.medicare.gov để biết ngày tháng). Chỉ trong thời gian này, những người có Medicare mới có thể ghi danh vào một chương trình hoặc thay đổi từ chương trình này sang chương trình khác.

Không giống như các quy tắc của các Chương trình Tiết Kiệm Medicare, cho phép một đơn vị gia đình chỉ có một hoặc hai thành viên, Phần D công nhận các đơn vị gia đình lớn hơn và mở rộng phạm vi đài thọ.

Nộp đơn kháng cáo đối với các dịch vụ Medicare

Bạn có quyền nộp đơn kháng cáo đối với bất kỳ quyết định không thỏa đáng nào về các dịch vụ Medicare của bạn. Vui lòng hỏi nhà cung cấp của bạn để biết mọi thông tin liên quan đến giấy khám sức khỏe có thể giúp trường hợp của bạn. Quyền kháng cáo của bạn nằm ở mặt sau của Giải Thích về Quyền Lợi Medicare hoặc Thông Báo Tóm Tắt về Medicare được công ty xử lý các hóa đơn Medicare gửi cho bạn.

Nếu bạn đang ở trong chương trình chăm sóc do Medicare quản lý, bạn luôn có thể kháng cáo nếu chương trình của bạn không thanh toán, không cho phép hoặc dừng dịch vụ mà bạn nghĩ cần được bảo hiểm.

Nếu bạn cho rằng việc phải chờ đợi một quyết định có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn, hãy yêu cầu chương trình đưa ra quyết định gấp. Chương trình phải trả lời bạn trong vòng 72 giờ. Chương trình chăm sóc do Medicare quản lý phải thông báo cho bạn về cách kháng cáo bằng văn bản.

Sau khi bạn nộp đơn kháng cáo, chương trình sẽ xem xét quyết định của mình. Nếu chương trình không đưa ra quyết định có lợi cho bạn, đơn kháng cáo sẽ được xem xét bởi một nhóm độc lập làm việc cho Medicare, không phải cho chương trình.

Các nguồn lực

Nếu bạn đang tìm hiểu thêm thông tin về bảo hiểm, xin liên hệ với các chuyên gia thông tin của chúng tôi, làm việc các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, liên hệ theo số miễn phí 800-539-7309 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Giờ Miền Đông (ET).

Nguồn: Sở An Sinh Xã Hội, Medicare

Hội thảo trên web: Phúc Lợi Chính Phủ – SSI/Medicaid

Mê cung phúc lợi của chính phủ có thể quá choáng ngợp. Bạn đã biết rằng bạn không có đủ tín dụng để đủ tiêu chuẩn nhận SSDI hoặc Medicare. Giờ thì sao?

Bạn cần phải làm gì, bạn có thể được nhận phúc lợi mà không có lịch sử việc làm hay không?
Tại sao việc bạn sở hữu tài sản lại là vấn đề?
Làm thế nào bạn có thể xác định bản thân đủ điều kiện nhận những quyền lợi này?
Chính phủ sẽ hỏi những câu hỏi gì?
Bạn có biết cách trả lời những câu hỏi đó không?
Bạn có thể làm gì khác để đủ điều kiện trong lần đầu tiên?

Hội thảo được tổ chức bởi Mary Anne Ehlert, CFP®, một chuyên gia tài chính. Bà cũng là một người mẹ, một người chị và một cô con gái của những người thân bị khuyết tật. Cô được đánh giá cao với tư cách là một chuyên gia làm việc với các gia đình của người khuyết tật và người cao tuổi và diễn thuyết tại các hội nghị và khán giả truyền hình về kế hoạch tài chính.

Với tư cách là Chủ Tịch và Người Sáng Lập của Protected Tomorrows và Tập Đoàn Tài Chính Ehlert, đồng thời là đối tác của Forum Financial Management, Mary Anne đã từng là Phó Chủ Tịch của Viện Khuyết Tật Quốc Gia ở Washington, DC và trong hội đồng quản trị của Trường Gateway to Learning dành cho Trẻ có Nhu Cầu Đặc Biệt và Illinois St. Colletta’s. Bà hiện đang làm việc trong Hội Đồng Quản Trị của Special Olympics Illinois, Ban Cố Vấn của Tails for Life và Nhóm Cố Vấn của Integrative Touch for Kids.

Được ghi hình trực tiếp vào ngày 25 tháng 4 năm 2019