Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Việc làm và quyền lợi

Tìm việc làm

Trước đây, những người khuyết tật nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội đã bị phạt vì làm việc. Bất kỳ thu nhập nào vượt quá giới hạn nhất định do chính phủ quy định đều bị khấu trừ vào phúc lợi của một người, do đó gây nguy hiểm cho nguồn bảo hiểm y tế duy nhất dành cho những người có tình trạng sức khỏe lâu dài.

Trong khi nhiều người tiếp tục thấy những trở ngại đối với việc đi làm (một số ít người nhận được trợ cấp An Sinh Xã Hội và SSI đã bỏ trợ cấp để đi làm), các chính sách này giờ đã được cải thiện.

Nếu bạn muốn có một công việc mà không phải lo lắng về bảo hiểm y tế, điều này có thể thực hiện được. Dưới đây là chi tiết về các chương trình An Sinh Xã Hội và các nguồn lực khác do liên bang tài trợ được thiết kế để khuyến khích người khuyết tật tham gia lao động mà không sợ mất phúc lợi.

Chương trình Tấm Vé Làm Việc

Chương trình Tấm Vé Làm Việc và Đạo Luật Tăng Cường Khích Lệ Làm Việc 1999, được sửa đổi năm 2007, giúp tăng sự lựa chọn cho người khuyết tật để nhận các dịch vụ phục hồi chức năng và nghề nghiệp đồng thời loại bỏ các rào cản yêu cầu phải lựa chọn giữa khoản đài thọ y tế và kiếm tiền.

Tấm Vé Làm Việc đảm bảo rằng sẽ có nhiều người Mỹ khuyết tật hơn có cơ hội tham gia vào lực lượng lao động và giảm bớt sự phụ thuộc của họ vào quyền lợi công cộng.

Sở An Sinh Xã Hội coi chương trình này là một sự phù hợp cho những người hy vọng cải thiện tiềm năng kiếm tiền của họ và những người cam kết chuẩn bị cho một sự nghiệp lâu dài trong lực lượng lao động. Tấm Vé Làm Việc cải thiện khả năng tiếp cận việc làm với sự giúp đỡ của các nhà cung cấp chuyên biệt và nhiều dịch vụ hỗ trợ việc làm miễn phí.

Bạn có thể duy trì phúc lợi trong khi tìm kiếm việc làm, nhận dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp hoặc tìm kiếm kinh nghiệm làm việc. Phúc lợi tiền mặt thường được duy trif trong suốt quá trình chuyển tiếp sang làm việc của bạn và chỉ bị chấm dứt khi bạn có một mức thu nhập nhất định.

Sau đây là cách thức hoạt động của chương trình:

 • Những người thụ hưởng An Sinh Xã Hội và Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) nhận được “Tấm Vé” để được phục hồi chức năng nghề nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ việc làm khác từ nhà cung cấp được chấp thuận theo lựa chọn của họ.
 • Sở An Sinh Xã Hội (SSA) ký hợp đồng với các nhà cung cấp (cơ quan việc làm, trung tâm sinh hoạt độc lập, văn phòng phục hồi chức năng nghề nghiệp tiểu bang, tổ chức phi lợi nhuận cộng đồng, nhà thờ, v.v.) để trở thành Mạng Lưới Việc Làm (EN).
 • Các nhà cung cấp này làm việc với những người thụ hưởng để cung cấp hỗ trợ và trợ giúp liên quan đến việc làm.
 • Những người thụ hưởng có Tấm Vé có thể chọn bất kỳ EN nào để thiết kế kế hoạch việc làm. Cả bạn và EN đều đồng ý hợp tác và phát triển một kế hoạch mô tả mục tiêu việc làm của bạn và vạch ra những gì EN sẽ cung cấp để giúp bạn đạt được mục tiêu đó.
 • Tấm Vé cũng có thể được sử dụng để có được các dịch vụ và hỗ trợ để giúp bạn tự làm chủ hoặc bắt đầu kinh doanh.
 • Để tự làm chủ, hãy trao đổi với EN từ sớm khi đang trong quá trình tìm việc làm; một số EN có thể không chấp nhận Tấm Vé từ một người có mục tiêu tự kinh doanh.
 • Bạn có thể tự do trao đổi với nhiều EN theo trước khi chuyển Tấm Vé của bạn. Bạn luôn có thể hủy chuyển Tấm Vé của mình và mang đến EN khác.
 • Để được giúp đỡ lựa chọn một EN, hãy gọi đến đường dây nóng Tấm Vé Làm Việc theo số miễn phí, 1-866-968-7842; truy cập www.ssa.gov/workhoặc truy cập www.choosework.net.

Chuẩn bị pass

PASS (Kế Hoạch Đạt Được Khả Năng Tự Lực) là một chương trình khuyến khích làm việc cho phép mọi người được tuyển dụng và duy trì các phúc lợi chăm sóc sức khỏe An Sinh Xã Hội. Theo quy tắc Thu Nhập An Sinh Bổ Sung thông thường, quyền lợi SSI của bạn sẽ bị giảm khi có bất kỳ thu nhập nào khác. Tuy nhiên, thu nhập từ PASS không làm giảm quyền lợi SSI của bạn. Trên thực tế, bạn được nhận phúc lợi SSI cao hơn khi bạn có PASS.

PASS cho phép bạn sử dụng thu nhập của mình hoặc những khoản khác mà bạn sở hữu để giúp bạn đạt được các mục tiêu công việc, chẳng hạn như đi học hoặc được đào tạo đặc biệt.

Công việc của bạn sẽ cho phép bạn kiếm đủ tiền để giảm bớt hoặc chấm dứt nhu cầu của bạn đối với các phúc lợi được cung cấp theo cả hai chương trình An Sinh Xã Hội và SSI.

PASS phải nêu một mục tiêu công việc cụ thể. “Lấy bằng” hoặc “mua xe” không phải là mục tiêu được chấp nhận. Bạn phải chứng minh khả năng hợp lý để đạt được mục tiêu trong thời gian hợp lý bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc, cũng như các cột mốc để theo dõi tiến trình.

Kế hoạch của bạn được gửi tới An Sinh Xã Hội, thường là với sự giúp đỡ của cố vấn, nêu rõ mục tiêu công việc là gì, những gì cần thiết để đạt được mục tiêu và chi phí sẽ là bao nhiêu. Mục tiêu công việc có thể là bất cứ điều gì bạn dự kiến hoàn thành một cách thực tế mà sẽ tạo ra thu nhập phù hợp. Đó có thể là công việc bán thời gian hoặc toàn thời gian, ở nhà hoặc không, làm việc hưởng lương hoặc bắt đầu kinh doanh riêng.

Những thứ bạn mua phải liên quan đến mục tiêu – đào tạo, lệ phí thi hoặc học phí, mua xe hơi hoặc xe tải, máy tính hoặc công cụ và vật tư thương mại hoặc phục vụ mục đích kinh doanh của bạn, chăm sóc trẻ em ban ngày trong khi bạn đi làm hoặc đi học, các loại công nghệ thích ứng khác, v.v.

Để bắt đầu, hãy yêu cầu văn phòng An Sinh Xã Hội địa phương cung cấp một bản sao mẫu PASS SSA-545-BK. Mẫu này có hầu hết các thông tin cần thiết để xem xét kế hoạch của bạn.

Tiếp theo, chọn một mục tiêu việc làm cho một công việc bạn muốn làm. Nghĩ ra những bước bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu của mình và thời gian để hoàn thành mỗi bước. Tìm hiểu số tiền bạn sẽ cần dành ra hàng tháng để trả cho các vật dụng hoặc dịch vụ bạn sẽ cần để đạt được mục tiêu của mình. Có một số ước tính chi phí cho những thứ bạn cần.

Nếu bạn dự định lấy thu nhập để thực hiện kế hoạch của mình, quyền lợi SSI của bạn thường sẽ được tăng lên để giúp trả chi phí sinh hoạt. Hãy liên lạc với Sở An Sinh Xã hội để có ước tính về khoản thanh toán SSI mới của bạn. Giữ bất kỳ khoản tiền nào bạn tiết kiệm cho mục tiêu của mình tách biệt với bất kỳ khoản tiền nào khác bạn có và mở tài khoản ngân hàng để gửi tiền cho PASS.

Nếu bạn có ý định bắt đầu kinh doanh, bạn cũng sẽ cần một kế hoạch kinh doanh mô tả loại hình kinh doanh bạn muốn, thời gian hoạt động và địa điểm. Bạn cũng nên giải thích cách bạn sẽ thanh toán cho hoạt động kinh doanh của mình, cách bạn sẽ tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, đối tượng nào sẽ là nhà cung cấp và khách hàng của bạn, và thu nhập dự kiến của bạn.

Sẽ hữu ích nếu bạn được cố vấn phục hồi chức năng nghề nghiệp, một tổ chức giúp đỡ người khuyết tật hoặc những người tại văn phòng An Sinh Xã Hội của bạn hỗ trợ lập PASS.

Sau khi bạn gửi kế hoạch của mình, Sở An Sinh Xã Hội sẽ xem xét kế hoạch đó và quyết định xem bạn có thể đạt được mục tiêu của mình không, xem những thứ bạn dự định mua có cần thiết và có giá hợp lý không, và xem có cần bất kỳ thay đổi nào không. Họ sẽ thảo luận với bạn về bất kỳ thay đổi nào.

Nếu PASS của bạn bị từ chối, thì có một quy trình kháng cáo. Nếu kế hoạch của bạn được phê duyệt, Sở An Sinh Xã Hội thi thoảng sẽ liên lạc với bạn để đảm bảo rằng bạn đang tuân thủ kế hoạch của mình và đang hướng đến mục tiêu của bạn. Hãy nhớ giữ biên lai cho các vật dụng và dịch vụ bạn mua phục vụ cho kế hoạch.

Phục hồi chức năng nghề nghiệp (VR)

Mỗi tiểu bang đều có một cơ quan được liên bang tài trợ cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp, việc làm được hỗ trợ và các dịch vụ sinh hoạt độc lập. VR hỗ trợ mọi người tìm kiếm việc làm thông qua các tìm kiếm địa phương và bằng cách thúc đẩy các cơ hội tự làm chủ và làm việc từ xa.

Các dịch vụ VR rất khác nhau tùy thuộc vào tiểu bang nhưng thường bao gồm:

 • Đánh giá y tế, tâm lý và nghề nghiệp
 • Tư vấn và hướng dẫn
 • Dạy nghề và các loại hình đào tạo khác
 • Dịch vụ thông dịch viên và người đọc
 • Các dịch vụ cho thành viên gia đình
 • Công nghệ phục hồi chức năng
 • Dịch vụ sắp xếp và sau tuyển dụng
 • Các hàng hóa và dịch vụ khác cần thiết để đạt được mục tiêu phục hồi
 • Trong một số trường hợp, VR trả tiền cho dịch vụ chuyên chở và sửa đổi phương tiện

Webcast: Việc làm và bệnh tê liệt, với Gary Karp

Tác giả và diễn giả Gary Karp thảo luận về làm việc khi ngồi xe lăn, bao gồm: văn hóa làm việc, môi trường pháp lý, quan điểm của chủ sử dụng lao động, được tuyển dụng và công nghệ hỗ trợ.

Các nguồn lực

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình việc làm hoặc có thắc mắc cụ thể, xin liên hệ với các chuyên gia thông tin của chúng tôi, làm việc các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, liên hệ theo số miễn phí 800-539-7309 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Giờ Miền Đông (ET).