>Autonomic dysreflexia

Ang susi dito ay alamin ang inyong basihan na presyon ng dugo, mga pinagsimulan, at mga sintomas.

>Pamamahala sa Pantog

Unawain kung paano nakaka-apekto ang paralysis sa pamamahala ng pantog at kalusugan.

>COVID-19 and Spinal Cord Injury

COVID-19 and Spinal Cord Injury

>Deep vein thrombosis

Ang DVT ay isang pamumuo ng dugo na nabubuo sa isang vein sa kaloob-looban ng katawan.

>Depresyon

Ang depresyon ay maaaring humantong sa iba't ibang mga emosyonal at pisikal na problema.

>Kalusugan sa Paghinga

Mag-navigate sa epekto ng paralysis sa respiratory system

>Kalusugang sekswal

Ang pag-unawa sa kung paano nakakaapekto ang paralysis sa iyong karanasang sekswal ay isang mahalagang pag-aalala pagkatapos ng isang pinsala.

>Nutrisyon

Ang isang pangunahing bahagi ng makabuluhan at malusog na pamumuhay ay ang pagpapanatili ng wastong nutrisyon.

>Pag-aalaga sa balat

Ang limitadong pagkilos kasama ng huminang sensasyon ay maaaring humantong sa mga pressure sore.

>Pag-aalaga sa itaas na galamay o parte ng katawan

May pananakit sa braso, balikat o pulso? Kung kayo ay nagtutulak ng wheelchair, hindi kayo nag-iisa.

>Pamamahala ng Pagdumi

Ang paralysis ay nakakagambala sa sistema ng pagdumi, na nagdudulot ng iba't ibang mga komplikasyon.

>Pananakit

Ang pananakit ay isang senyales na mapapasimulan sa nervous system na maaaring nakakapanghina.

>Pananatiling aktibo

Pananatiling aktibo

>Sepsis

Isang nakakamatay na kondisyon na mula sa pagtugon ng katawan sa isang impeksyon.

>Spasticity

Iba-iba mula sa banayad na paninigas ng kalaman hanggang sa matindi, hindi makontrol na pagkilos ng mga binti.

>Webcast: Mga bali sa buto

Ang personal na karanasan ng Candace Cable sa paralysis at mga bali sa buto.

>Webcast: Mga komplikasyon

Pinag-uusapan ni Nars Linda kung paano manatiling mabuti ang kalusugan habang pinamamahalaan ang mga sekundaryong komplikasyon.

>Webcast: SCI at pagtanda

Tinatalakay ni Nars Linda ang mga isyu hinggil sa pagtanda at spinal cord injury.

>Webcast: SCI at pamamaga

Tinatalakay ni Nars Linda kung paano pamahalaan ang pamamaga sa mga kamay at paa.