>Serye ng bidyo: Magsimulang lumangoy

Kumuha ng isang mabisang ehersisyong pang-cardio at pang-aerobic.

>Serye ng bidyo: Mga tip sa ehersisyo

Bago ka tumungo sa gym, alamin ang mga naiaangkop na ehersisyo at stretches na tutulong mapanatili kang malusog.

>Serye ng bidyo: Naa-access na paghahardin

Ang paghahardin mula sa isang upuan ay praktikal at kalugod-lugod.

>Serye ng bidyo: Pagbutihin ang iyong isip

Mga tip mula sa therapist na pampamilya, Dr. Dan, sa pagpapabuti ng iyong pag-iisip para sa mas maayos na pamumuhay.

>Serye ng bidyo: Paghahanda at pagluluto ng pagkain

Ang mga naiangkop na kagamitan na maaaring makatulong sa kusina.

>Serye ng bidyo: Yoga para sa iyong kalusugan

Ang mga benepisyo ng yoga para sa mga indibidwal na namumuhay na may paralysis.

>Bidyo: Pagbibisikleta gamit ang kamay

Ang pagbibisikleta gamit ang kamay ay umunlad bilang isa sa pinaka tanyag na naiaangkop na sport.

>Webcast: Si Dr. Dan sa paghahanap ng kagalakan at kaligayahan

Tinatalakay ni Dr. Dan Gottlieb ang paghahanap ng kagalakan habang nabubuhay nang may paralysis.