SCI at mga bali sa buto

Si Candace Cable at ang kanyang kaibigan, kapwa manunulat, at adaptive skier na si Bob Vogel, ay nagsasalita tungkol sa SCI at mga bali sa buto. Si Candace mismo ay kamakailan lamang nabalian ng kanyang binti.

Naitala mula sa isang live na broadcast noong Hulyo 15, 2015.

Tungkol kay Candace Cable

Naniniwala si Candace Cable na mayroong 4 na elemento na nagsama-sama noong 1975 na nagbigay sa kanya ng pamayanan, layunin, kabutihan at kagalakan matapos ang spinal cord injury sa edad na 21 nang handa na siyang mabuhay. Ang mga ito ay pamilya, pagpapayo, tanggapan ng serbisyo para sa mga mag-aaral na may kapansanan sa Long Beach State University at naiangko na mga sports. Pinangunahan ni Candace ang sport at kagamitan ng karera ng wheelchair noong dekada 70 at 80. Nagpatuloy siya makipagkumpetensya sa 9 Paralympic Games sa 3 na palakasan at nanalo ng 12 na medalya gayundin nakipagkumpitensya sa Summer Olympic Games exhibition ng karera ng wheelchair sa track noong 1984, 1988 at 1992 at nanalo ng 2 na medalya.

Basahin ang kanyang mga post sa blog na Life After Paralysis sa ating komunidad ng Paralysis. Sundan si Candace sa Facebook.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.