Sports and Competition

Ang libangan ay nagbibigay ng maraming oportunidad para sa mga tao upang mas higit na magamit ang kanilang kakayahan, upang maging bahagi ng isang nakikiisang grupong nakikipagpunyagi, upang maranasan ang tuwa, at kung minsan ang lungkot, sa pagkapanalo at pagkatalo. At karagdagan pa, ang pakipagpaligsahan ay simpleng nakakatuwa.

Ang paligsahan ay naghahanda sa mga indibiduwal na harapin ang mga pagsubok sa buhay at upang matutong tumugon ng positibo sa pagharap sa hamon at pagbabago.

May maraming pagpipiliang paligsahan para sa mga paralisadong manlalaro, sa mga lokal na larangan ng beysbol, himnasyo o karera, kahit na sa matataas na kalidad ng pook ng mga Paralimpiko.

Ang ilang isport ay nangangailangan ng malakas na kalagayan pisikal, gaya ng basketbol at tenis. Ang iba naman, tulad ng bilyar at paglayag ay mas higit na mataktika.

Ang mga taong nakasilyang de-gulong, ay nangangarera gamit ang kanilang mga silya, bisikleta pangkamay, mga sasakyan, mga bangka, pangalanan mo. Sila ay nagbubuhat ng mga barbel, tumatalon sa rampa ng sasakyang pantubig, paglalaro ng sipang bola sa mga patag na daan, nagbabaril ng riple at paglalaro sa ibabaw ng patag na yelo. Ang posibilidad ay walang katapusan. Kapag ikaw ay interesado sa anumang isport na iyong gusto, may mga tao naririyan at nakahanda upang bigyan ka na palaro. Walang dahilan na umupo ka na lamang sa isang tabi.

Ang mga dalubhasa sa pangagamot ay idinidiin ang kahalagahan ng paglilibang at dibersyon sa matagumpay na pagbabago ng mga indibiduwal na may kapansanan. Ang kapansanan, pinsala sa gulugod at paralisis ay nagiging sanhi upang mabawasan ng tiwala sa sarili at depresyon, at maging malayo ang damdamin sa kamag-anakan at mga kaibigan. Ang libangan ay nagbibigay ng oportunidad sa tagumpay, na makadudulot ng tiwala sa sarili at ang pagpokus sa kung ano ang posible kaysa sa kung ano ang hindi na magagawa.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.