Mga libreng wallet card na may mahahalagang impormasyon

Ang mga wallet kard ng Reeve Foundation ay nagpapahintulot sa mga taong nabubuhay nang may autonomic dysreflexia, deep vein thrombosis (DVT) at sepsis para makapagdala mismo ang tao ng kritikal na impormasyon.

Hindi alam ng ilang mga medikal na propesyonal na ang mga kondisyong ito ay lubos na nagbabanta sa mga taong nabubuhay nang may paralysis. Ang mga handy na wallet kard ay nagbibigay ng nakaligtas buhay na impormasyon sa mga kawani ng EMT unit, emergency room at iba pang mga sentro ng pangkalusugan na kinakailangan para magamot kayo nang mabuti.

Ang mga kard ay mayroon bilang mga PDF download sa ibaba, o maaari na ang inyong napiling mga wallet kard ay ipadala sa inyo sa pamamagitan ng koreo sa pamamagitan ng pagkukumpleto sa form sa ibaba ng pahina. Ang lahat ng mga kard ay mayroon sa parehong wikang Ingles at Espanyol.

Paano gamitin ang aming mga wallet kard na PDF

Basta't i-print ang PDF, gupitin ito at tupiin sa tatlong parte (trifold). Magkakasya ang card ninyo sa inyong wallet - kasing laki lang ito ng isang American dollar bill.

I-download ang autonomic dysreflexia wallet kard PDF

I-download ang deep vein thrombosis (DVT) wallet card PDF

I-download ang sepsis wallet kard PDF

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.