Sống Chung với Bệnh Tê Liệt

Bạn hỏi. Chúng tôi trả lời.

Cho dù bạn mới bị bệnh tê liệt hoặc là người chăm sóc đang tìm cách giúp đỡ người thân, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp thông tin bạn cần. Phần này chứa các nguồn tài liệu về sức khỏe, chi phí và bảo hiểm, phục hồi chức năng, các chương trình của Trung Tâm Nguồn Lực Giúp Đỡ Người Bệnh Tê Liệt (PRC), và hơn thế nữa.

Khám phá các nguồn lực giúp đỡ người bệnh tê liệt của chúng tôi

Phone

Bạn cần trao đổi?

Chuyên gia thông tin của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của bạn. Gọi số 1-800-539-7309(Hoa Kỳ)/
973-467-8270 (Quốc Tế)
từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo Giờ Chuẩn Miền Đông.

Tải xuống miễn phí

Paralysis Resource Guide 02 >Hướng Dẫn Về Nguồn Lực Giúp Đỡ Người Bệnh Tê Liệt

Hướng dẫn miễn phí của chúng tôi là công cụ thiết yếu cho những người đang sống chung với bệnh tê liệt.

Wallet Cards 02 >Thẻ thông tin

Nhận thẻ dạng để vừa ví tiện dụng chứa thông tin quan trọng có thể cứu sống bạn. Có sẵn cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Factsheets >Cuốn Sách Nhỏ chứa Thông Tin Giáo Dục

Tìm hiểu sâu hơn về các chủ đề liên quan đến bệnh tê liệt thông qua tập sách của chúng tôi.

Factsheets >Tờ Thông Tin

Các tờ thông tin cung cấp thông tin về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến bệnh tê liệt.

Sứ Mệnh của Chúng Tôi

Reeve Foundation chuyên cứu chữa chấn thương cột sống bằng cách tài trợ cho nghiên cứu sáng tạo và cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người đang sống chung với bệnh tê liệt thông qua tài trợ, thông tin và vận động.

Giới Thiệu về Trung Tâm Nguồn Lực Giúp Đỡ Người Bệnh Tê Liệt

Christopher Reeve570X280 >Giới Thiệu về Chúng Tôi

Chăm Sóc Hôm Nay. Chữa Trị Ngày Mai

Handcycling Peer Photo >Chương Trình Tài Trợ Chất Lượng Cuộc Sống

Chương Trình Tài Trợ Chất Lượng Cuộc Sống chỉ có tại Hoa Kỳ

Nhiều ước nguyện của chúng tôi lúc đầu dường như bất khả thi, rồi dường như không thể thực hiện được, và rồi khi chúng tôi đồng lòng quyết chí, những ước nguyện đó đã sớm trở thành hiện thực. - Christopher Reeve
Dana And Chris

Ảnh do Timothy Greenfield-Sanders chụp